รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามและวางแผนการจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหอผู้ป่วยเฉพาะโรค และโรงพยาบาลสนามริมห้วย การบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ และการเตรียมการปิดโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ลดลง
โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 รพ.มหาสารคาม