เชิญชวนบริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

โรงพยาบาลมหาสารคาม เชิญชวนบริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 Wall of Humanity – โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ”

(11-6-2562) นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 Wall of Humanity – โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” จำนวน 150 ตัว จากบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด และโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมสบทบอีก 150 ตัว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562  เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019) เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และวันครบรอบ 68ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถขอบริจาคโลหิตได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม ในวัน-เวลาราชการ

เชิญชวนบริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

เชิญชวนบริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

เชิญชวนบริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562