โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต”

(19-10-2565) ที่ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565  โดยมีนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  และคณะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมให้บริการรับบริจาคโลหิต และมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสภาการพยาบาล แก่ผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคโลหิต กว่า 130 คน    ซึ่งในวันนี้ยังมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย