Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 Untitled Document ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง
 ข่าวกิจกรรม
 แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 24/09/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 29/08/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อสร้างอาคารพักอาจารย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง 29/08/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Phantom) - FAST/Acute Abdomen 29/08/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง 29/08/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 24/08/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ 24/08/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง 01/08/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 หมวด 17/07/2018
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง เครื่องเลเซอร์ Q switched Nd YAG,Long pulse ND:YAG 10/07/2018

แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

 ข่าวประกวดราคา/ข่าวรับสมัครงาน
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ เครื่อง 24/09/2018
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ 21/09/2018
 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ เครื่อง 19/09/2018
 ประการศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 19/09/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ 18/09/2018
 รายงานขอจ้างปรับปรุงห้องเวชระเบียน 18/09/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง 13/09/2018
 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (PLASTER TRANSPOR 4"x10YD ) 13/09/2018
 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ 13/09/2018
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ (ถุงมือ) 13/09/2018
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 29/08/2018
 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 29/08/2018
 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 22/08/2018
 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 22/08/2018
 รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกตำเเหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานเเละเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การเเพทย์ปฏิบัติงาน 22/08/2018
 รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 22/08/2018
 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการตำเเหน่งเภสัชกรรมปฏิบัติงานเเละเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การเเพทย์ปฏิบัติงาน 16/08/2018
 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 16/08/2018
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12/07/2018
 ประกาศ เลื่อนการประเมินสรรถนะ ข้อที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป 28/06/2018
 สื่อประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
  21/08/2018
  21/08/2018


 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4