Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 Untitled Document ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง
 ข่าวกิจกรรม
 แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง 01/08/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 หมวด 17/07/2018
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง เครื่องเลเซอร์ Q switched Nd YAG,Long pulse ND:YAG 10/07/2018
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่องเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ (ถุงมือ) 13/06/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 12/06/2018
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (กพ) 12/06/2018
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (กพ) 12/06/2018
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (กพ) 12/06/2018
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (กพ) 12/06/2018
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (กพ) 12/06/2018

แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

 ข่าวประกวดราคา/ข่าวรับสมัครงาน
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ 16/08/2018
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ 10/08/2018
 ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Q switched Nd YAG,Long pulse ND:YAG 10/08/2018
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด จำนวน 1,440 ชุด 25/07/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 24/07/2018
 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (IV MEDICATH) 16/07/2018
 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ (GAUZE) 16/07/2018
 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 60 รายการ 16/07/2018
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 46 รายการ 13/07/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ (ถุงมือ) 06/07/2018
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการตำเเหน่งเภสัชกรรมปฏิบัติงานเเละเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การเเพทย์ปฏิบัติงาน 16/08/2018
 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 16/08/2018
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12/07/2018
 ประกาศ เลื่อนการประเมินสรรถนะ ข้อที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป 28/06/2018
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 25/06/2018
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม 18/06/2018
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 31/05/2018
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15/05/2018
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม 23/02/2018
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/02/2018
 สื่อประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ


 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4