Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ ae ae awe

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 Untitled Document ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง
 ข่าวกิจกรรม
 แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ผ่าตัดตา จำนวน 37 รายการ 05/01/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 29/12/2017
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 29/12/2017
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ 27/12/2017
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวััสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ 5 รายการ 26/12/2017
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ 2 รายการ 26/12/2017
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ 5 รายการ 26/12/2017
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 26/12/2017
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อน้ำยา HIV Viral load จำนวน 1,800 เทสต์ 26/12/2017
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ น้ำนาตรวจ CD4 จำนวน 78 กล่อง 26/12/2017

แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

 ข่าวประกวดราคา/ข่าวรับสมัครงาน
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศผูู้้ชนะการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 29/12/2017
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 27/12/2017
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw 26/12/2017
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 26/12/2017
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง 18/12/2017
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคารสำนักงานสาธารณสุขหลังเดิม ให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2017
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 06/12/2017
 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง 12/12/2017
 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขหลังเดิม ให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง 04/12/2017
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 04/12/2017
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11/01/2018
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ 03/01/2018
 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13/09/2017
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 31/08/2017
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม 28/08/2017
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ 07/08/2017
 โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24/07/2017
 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำศูนย์อาหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม 06/07/2017
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการโรงพยาบาลมหาสารคาม 29/06/2017
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าบรรจุรับราขการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 26/06/2017
 สื่อประชาสัมพันธ์
 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4