Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 Untitled Document ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง
 ข่าวกิจกรรม
 แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครื่องเลเซอร์ Q switched Nd YAG,Long pulse ND:YAG 15/05/2018
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างซักรีด) 11/05/2018
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 หมวด 11/05/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 หมวด 10/05/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ 10/05/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 04/05/2018
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 02/05/2018
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 20/04/2018
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประุมาณ พ.ศ. 2561 19/04/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากระดูกเชิงกรานหัก (C-Clamp) 10/04/2018

แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

 ข่าวประกวดราคา/ข่าวรับสมัครงาน
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก (C- Clamp) 22/05/2018
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว 22/05/2018
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ 21/05/2018
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ suction Drainge Bag 3 Lite จำนวน 16,000 ใบ 17/05/2018
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ระบบน้ำ RO 10/05/2018
 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 46 รายการ 10/05/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 08/05/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อ GAS OXYGEN LIQUID จำนวน 720,000 ลูกบาศก์เมตร 07/05/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 60 รายการ 03/05/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก (C-Clamp) 03/05/2018
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15/05/2018
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม 23/02/2018
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/02/2018
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 16/02/2018
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พกส. โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/02/2018
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคามจำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 07/02/2018
 ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 29/01/2018
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19/01/2018
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11/01/2018
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ 03/01/2018
 สื่อประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ


 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4