ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

วัน-เวลา การให้บริการ

  • จันทร์ – ศุกร์  เวลา 16.00 – 20.00 น.

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-711750