Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ ae ae awe

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 บุคลากรทางการแพทย์ด้านกุมารเวชกรรม

 
  ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ สรฤทธิ์ - อังวราวงศ์
  แพทย์ด้าน : กุมารเวชกรรม
  เบอร์โทร : -
  มือถือ : -      
  อีเมล์ : -      
คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   

 
  ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิงสายพิณ - ฤทธิโคตร
  แพทย์ด้าน : กุมารเวชกรรม
  เบอร์โทร : -
  มือถือ : -      
  อีเมล์ : -      
คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   

 
  ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิงชนิดา - หอมหวน
  แพทย์ด้าน : กุมารเวชกรรม
  เบอร์โทร : -
  มือถือ : -      
  อีเมล์ : -      
คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   

 
  ชื่อ-สกุล : นายแพทย์สถาพร - ณ ราชสีมา
  แพทย์ด้าน : กุมารเวชกรรม
  เบอร์โทร : -
  มือถือ : -      
  อีเมล์ : -      
คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   
 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6