Menu
 รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลมหาสารคาม
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000086 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 01/08/2018
000085 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 หมวด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 17/07/2018
000084 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง เครื่องเลเซอร์ Q switched Nd YAG,Long pulse ND:YAG ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 10/07/2018
000083 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่องเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ (ถุงมือ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 13/06/2018
000082 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000081 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000080 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000079 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000078 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000077 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000076 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000075 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000074 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000073 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000072 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000071 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (กพ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000070 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (สนง) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000069 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สนง) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000068 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สนง) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
000067 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สนง) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/06/2018
Back to Top