Menu
 รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลมหาสารคาม
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000058 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครื่องเลเซอร์ Q switched Nd YAG,Long pulse ND:YAG ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 15/05/2018
000057 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างซักรีด) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 11/05/2018
000056 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 หมวด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 11/05/2018
000055 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 หมวด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 10/05/2018
000054 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 10/05/2018
000053 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 04/05/2018
000052 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 02/05/2018
000051 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 20/04/2018
000050 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประุมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายพัสดุ 19/04/2018
000049 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากระดูกเชิงกรานหัก (C-Clamp) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 10/04/2018
000048 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ประกวดราคาซื้อ Suction Drainge Bag 3 Liter จำนวน 16,000 ใบ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/03/2018
000047 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ (ถุงมือ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 27/03/2018
000046 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 GAS OXYGEN LIQUID ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 27/03/2018
000045 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 23/03/2018
000044 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระบบน้ำ RO ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/03/2018
000043 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 60 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/03/2018
000042 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายพัสดุ 15/03/2018
000041 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนงบประมาณ ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/03/2018
000040 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/03/2018
000039 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายพัสดุ 05/03/2018
Back to Top