• ประเด็นคือ Fox application สั่ง view PDF ผ่าน Google Chrome ไม่ error แต่แสดงหน้าจอขาว
  • แต่เปิดไฟล์ PDF ผ่าน url หรือ loca path ได้ปกติ
  • อาการนี้ พบใน Windows 8

Solved

  • เปิด Google Chrome ที่ address bar พิมพ์ chrome://settings/security
  • เช็คที่ No protection (not recommended)

ที่มา

  • Nicky sound