• ปัญหาคือ เปิดระบบผ่าน Google chrome แล้วสั่งปริ้น Preview printing เป็น blank ซะงั้น

Solved

  • ที่ address bar พิมพ์ chrome://settings/content/pdfDocuments
  • Download PDF files instead of automatically opening them in Chrome
  • ให้ Enable มันซะ
  • เพียงเท่านี้ก็ Print Preview ไม่ blank แล้ว

Ref

  • https://support.google.com/chrome/thread/38544391?hl=en