ประกาศข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ SLA (Service Level Agreement) ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกันเวลาตั้งแต่รับแจ้งจนถึงใช้งานได้

Attachments

  • png sla
    File size: 161 KB Downloads: 1049