• ปัญหานี้ น่าจะเกิดตั้งแต่ตอนเราติดตั้งระบบ Windows 10 ใช้ UK ไม่เปลี่ยน เป็น US ตอนติดตั้ง
  • Language system default เลยฝัง UK ไว้ซะเลยงั้น
  • พยายาม remove แบบปกติทั่วไปไม่ได้สักที
  • พี่ 1 แนะนำ วิธีนี้แก้ และ แก้ได้จริงๆ แฮะ

Solved

  • ใช้ Power shell เปิดแบบ Run as administrator

  • จากนั้น พิมพ์คำสั่ง ประมาณนี้เลย

$LangList = Get-WinUserLanguageList
$MarkedLang = $LangList | where LanguageTag -eq en-GB
$LangList.Remove($MarkedLang)
Set-WinUserLanguageList $LangList -Force

  • และตามด้วย Restart 1 รอบ

ที่มา

  • https://www.youtube.com/watch?v=KTb5qznf7lg&fbclid=IwAR0NV3Pv2sE8j7wf7IQcBpycJITOViXxH_kvBsy0VEhImwxuOQYD3dhcYW0