งานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเป็นห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15184 ระดับ “The Best”

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-711750