791

หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ  บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม
หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ  บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ   (โอวาทธรรมะ จากเพจหลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ   27 ก.ค 2562 ) หลวงปู่เป็นพระขี้โรค ชอบเข้าแต่โรงพยาบาล ทำไมถึงต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะญาติโยมเขานิมนต์ไปรักษา
Read more.
คุณพ่อกิตติพงษ์-คุณแม่รัตติยา พร้อมครอบครัวลิมาภิรักษ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม
คุณพ่อกิตติพงษ์-คุณแม่รัตติยา  พร้อมครอบครัวลิมาภิรักษ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม 
(13-8-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงิน บริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณพ่อกิตติพงษ์-คุณแม่รัตติยา  พร้อมครอบครัวลิมาภิรักษ์  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม   โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล
Read more.
เครื่องมือทางการแพทย์
ครอบครัวเกศดายุรัตน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม
(9-8-2562) นายแพทย์สุดชาย  เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงิน บริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก นายสันทัด    เกศดายุรัตน์  นางนิตยา     เกศดายุรัตน์  และนางนิภาพร   เกศดายุรัตน์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม   โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
Read more.
คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้
คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง
คุณกัลยา บุญจันทร์ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่น บริจาคเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 6 แถว มูลค่า 14,400 บาท  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน แก่หน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
คุณภัคธิญาณ์ บุญตรา พร้อมครอบครัว บริจาคเก้าอี้สำหรับฟอกเลือด
คุณภัคธิญาณ์ บุญตรา พร้อมครอบครัว บริจาคเก้าอี้สำหรับฟอกเลือด
(6-8-2562) นางรัตติยา ทองสมบูรณ์  รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมรับมอบเก้าอี้สำหรับฟอกเลือด มูลค่า 9,900 บาท จากคุณภัคธิญาณ์ บุญตรา พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ร.ต.อ. นิรันดร์ ยศพล ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน บริจาคข้าวสาร 10 กระสอบ
ร.ต.อ. นิรันดร์  ยศพล ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน บริจาคข้าวสาร 10 กระสอบ
(5-8-2562)  นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบข้าวสารจำนวน 10 กระสอบ จาก ร.ต.อ. นิรันดร์  ยศพล ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยข้าวสารที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้หน่วยงานโภชนาการจะได้นำไปประกอบเป็นอาหารแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคามต่อไป  
Read more.
ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา ครอบครัวตนุภัทรชัย และคุณสมนึก หล่อวิริยะสกุล บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (Head Light และ Nasal Biopsy)
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา ครอบครัวตนุภัทรชัย และคุณสมนึก หล่อวิริยะสกุล ที่ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (Head Light และ Nasal Biopsy) มูลค่าร่วม 26,500 บาท แก่ห้องตรวจหู คอ จมูก รพ.มหาสารคาม
Read more.
คุณพ่ออุดม คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท พร้อมพัดลม
คุณพ่ออุดม คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท พร้อมพัดลม
(24-7-2562) นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และพัดลม 1 ตัว จากคุณพ่ออุดม – คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ พร้อมครอบครัว  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท
บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท
(24-7-2562)  นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี   รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากบริษัท ดี.เอช.เอ็น 2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  
Read more.