633
คุณนพดล – คุณรัชฎาพร เสรีรัตน์ บริจาคเงิน 10,000 บาท
(15-7-2562) คุณนพดล – คุณรัชฎาพร เสรีรัตน์ บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทนรับมอบ
Read more.
แม่ชีสุกัญญา ตัณฑศิลป์ บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคาม
แม่ชีสุกัญญา ตัณฑศิลป์ บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคาม
(15-7-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล เป็นผู้แทนรับมอบเงิน 300,000 บาท จากผู้แทนแม่ชีสุกัญญา ตัณฑศิลป์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการจัดสร้างห้องพิเศษของโรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ  
Read more.
คณะคนเดินทางเพื่อน้องผู้ห่างไกล บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 56,300 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
คณะคนเดินทางเพื่อน้องผู้ห่างไกล บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 56,300 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(15-7-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ  เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า  และเครื่องปั่นเลือด มูลค่ารวมกว่า 56,300 บาท  จากคณะคนเดินทางเพื่อน้องผู้ห่างไกล ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาคให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง
Read more.
นางนงลักษณ์ คูณเจริญรัตน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
นางนงลักษณ์ คูณเจริญรัตน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(27-6-2562)   นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนางนงลักษณ์ คูณเจริญรัตน์  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า
Read more.
ใส่ยากลับบ้าน
นายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ บริจาคถุงผ้า 400 ใบ ให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน
นายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม บริจาคถุงผ้า จำนวน 400 ใบ มูลค่ากว่า 6,000 บาท เพื่อมอบให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ป่วย ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Read more.
บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท
บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
หจก.แสงตาวันลิซซิ่ง  หจก.ซ้งเกษตรยนต์   บริษัท เอเอสมอเตอร์ไบท์  บริษัท นิวมอเตอร์ไบค์   และบริษัท แสงตาวันมอเตอร์ไบค์   บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม (8-5-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน 250,000 บาท
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม
นิสิตคณะการบัญชีฯ มมส มอบถุงผ้า 1,000 ใบ แก่ รพ.มหาสารคาม
นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส มอบถุงผ้า 1,000 ใบ แก่ รพ.มหาสารคาม แจกจ่ายแก่ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์ พร้อมนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบ มูลค่า 37,000 บาท ซึ่งจัดทำขึ้นตามโครงการในรายวิชา
Read more.
หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ จำกัด บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ บริจาคเงิน 300,000 บาท สร้างห้องพิเศษแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(12-4-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เงินจำนวน 300,00 บาท จากคุณจันทะบูรณ์ แสนพาน พร้อมครอบครัว และญาติ  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนสร้างห้องพิเศษแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ
Read more.
เครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร
บริจาคเครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร
คุณสุกริณ กาญจนวสุนธรา และครอบครัว  คุณนวรัตน์ ศรีอ่อน โสวิทยสกุล และครอบครัว  คุณปุญญ์นุช วังวิจิตร และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร มูลค่ารวม 149,000  บาท โดยมีนายแพทย์ไพบูลย์  อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และบุคลากรหน่วยงานห้องผ่าตัด ร่วมรับมอบ
Read more.