นายแพทย์ธีรวัฒน์ โชคคติวัฒน์ บริจาคเงิน 200,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
นายแพทย์ธีรวัฒน์  โชคคติวัฒน์  บริจาคเงิน 200,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(26-3-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เงินจำนวน 200,00 บาท จากบิดามารของนายแพทย์ธีรวัฒน์  โชคคติวัฒน์   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 8 และมารดา มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม – คุณบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 และคุณสุทัย นิ่มพงษ์ศักดิ์ ผู้เป็นมารดา มอบให้คณะบุคลากรสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 8 นำเงินบริจาคจำนวน 5.000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้พิการและผู้ยากไร้ โดยมีคุณรัตนาภรณ์
Read more.
นายสิทธิ์พงษ์ พิมพ์ศักดิ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
นายสิทธิ์พงษ์ พิมพ์ศักดิ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
  (15-02-2562) นายสิทธิ์พงษ์ พิมพ์ศักดิ์ มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน10,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางรัตติยา ทองสมบูรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ ณ บริเวณชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ครอบครัวเกียรติจินดารัตน์ และครอบครัวเธียรธนะรัตน์   บริจาคเงิน 300,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม
(22-1-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เงินจำนวน 300,00 บาท ซึ่งครอบครัวเกียรติจินดารัตน์ และครอบครัวเธียรธนะรัตน์  มีจิตอันเป็นกุศลสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ คุณแม่จี้เตียง แซ่โง้ว  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว
Read more.
บริษัท ดุจชญาฟาร์ม บริจาคเตียงผู้ป่วยมูลค่า 31,800 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
บริษัท ดุจชญาฟาร์ม บริจาคเตียงผู้ป่วยมูลค่า 31,800 บาท
(14-01-2562) นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรเป็นผู้แทนรับมอบเตียงฟาเลอร์ 3 ไก 1 เตียง เสาน้ำ 1ชุด บันไดขึ้นเตียง 2 ขั้น 1 ตัว บันไดขึ้นเตียง 1 ขั้น 4
Read more.
บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด  หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และห้างทองสุวรรณา บริจาคถุงผ้า
บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด  หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และห้างทองสุวรรณา บริจาคถุงผ้า จำนวน 888 ใบ มูลค่า 18,888 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม (27-12-2561) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร
Read more.
บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จำกัด บริจาคเงิน 400,000 บาท
บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จำกัด บริจาคเงิน 400,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม (27-12-2561) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบเงิน 400,000 บาท จากบริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม
Read more.
นางจันทิมา ขันชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงคนไข้
นางจันทิมา ขันชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงคนไข้
(20-12-2561)  นางจันทิมา ขันชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงคนไข้ 1 เตียง วอคเกอร์ 2 อัน ไม้ค้ำ 3 ขา 1 อัน ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้นายมงคล ขันชารี โดยมีคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
Read more.
บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด มหาสารคาม บริจาคเงิน 20,000 บาท
(19-12-2561) ที่ศูนย์บริการซูซูกิ จังหวัดมหาสารคาม  นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท จากนายณัฐพล อุตรนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด มหาสารคาม 
Read more.