1152

ชมรม ปันบุญ ปันสุข และหลังอาน Bike  บริจาคผ้าห่ม 103 ผืน
(5-1-2563) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบผ้าห่ม จำนวน 103 ผืน มูลค่า 49,440 บาท จากตัวแทนชมรม ปันบุญ ปันสุข และหลังอาน Bike  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 50,000 บาท
พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม   (24-12-2562) พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี  โดยมีแพทย์หญิงศิริพร มุฑาพร 
Read more.
คุณพ่อสุทัศน์ ราชดา  บริจาคเงิน 20,000  บาท
คุณพ่อสุทัศน์ ราชดา  บริจาคเงิน 20,000  บาท  สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางรัตนภรณ์ ยนต์ตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ  โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรเป็นผู้รับมอบเงินในครั้งนี้
Read more.
บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท
คุณคมคาย สุริยวนากุล และคุณจวงจิรา สุริยวนากุล ในนาม บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและบริการประชาชนที่มาเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม และคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้
Read more.
ภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและประชาชน
  บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด มหาสารคาม บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน
Read more.
คุณแมนชัย เด่นฟ้านภาพล พันเอกคำนึง มุสิกชาติ พร้อมด้วยญาติ บริจาคเตียงไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์
(11-12-2562)  นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะรองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมรับมอบ เตียงไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 94,800 บาท จากคุณแมนชัย เด่นฟ้านภาพล พันเอกคำนึง มุสิกชาติ พร้อมด้วยญาติ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม    
Read more.
หจก. สารคามการไฟฟ้า บริจาคชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก  มูลค่า 300,000 บาท
(3-12-2562)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มงาน หู คอ จมูก ร่วมรับมอบชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก  มูลค่า 300,000 บาท  จากหจก. สารคามการไฟฟ้า ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด  บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
(2-12-2562)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร  ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท  จากคุณสมภพ แก้ววิศิษฎ์ เจ้าของ บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด   อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม และทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย
Read more.
สมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคาม​ เถ่านั่งชุดที่ 5 บริจาคเครืองมือแพทย์ในการช่วยหายใจแก่โรงพยาบาล​มหาสารคาม
(27-11-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลซอลแคลนูลา มูลค่า 250,000 บาท จากสมาคมพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคาม​ เถ่านั่งชุดที่ 5  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม    
Read more.