7161

ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372-ชั่วโมง
Attachments ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย372-ชั่วโมง File size: 169 KB Downloads: 230 PDF-ใบสมัครคัดเลือกรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย-66 File size: 444 KB Downloads: 240
Read more.
ขอเชิญร่วมโหวต Intern ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5-2566
(22-5-2566) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม  
Read more.
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
Read more.
ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม
ขอชี้แจงการลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID ผ่าน Application หมอพร้อม
Read more.
ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ (Admin) ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID
ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ (Admin) ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Digital ID
Read more.
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ด้วยสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดตามคิว อาร์ โค้ด สิ่งที่ส่งมาด้วย
Read more.
แจ้งเตือนอีเมลหลอกลวง(Phishing Mail)
Read more.
ขั้นตอนการลงทะเบียน เยี่ยมผู้ป่วย ผ่านตู้กดบัตรคิว โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.