3276

โรงพยาบาลมหาสารคาม บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลมหาสารคามแจ้งการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เวลาตรวจ จันทร์-ศุกร์ 8.30-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. / เสาร์ – อาทิตย์ 9.00-11.00 น.  
Read more.
แบบสำรวจความต้องการ เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hhaDzKnFxbF3zPwGWxQvHTdHtBk1_Nk-Qgz3Z9yAjKy9zw/viewform
Read more.
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 และ 2563
Read more.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments ประกาศ File size: 211 KB Downloads: 108
Read more.
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เมษายน 2564 สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ
Read more.
ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
Attachments consent_covid19 File size: 192 KB Downloads: 8747
Read more.
รู้ทัน : Rootan แจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์
รู้ทัน : Rootan” หมายความว่า “รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์” รู้ทัน หมายถึง ประชาชนทั่วไปรับรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ แจ้งไว หมายถึง การสื่อสารระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการแจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ที่ รวดเร็ว และทันท่วงที เตือนภัยไซเบอร์ หมายถึง เน้นเรื่องภัยไซเบอร์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหา เข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่าย
Read more.
ประชาสัมพันธ์ “ นโยบายยกระดับการให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทอง 4 ประเด็น ”
Read more.
รพ.มหาสารคาม ขอเชิญทุกท่าน โหลดแอปหมอชนะ เพื่อชนะ COVID-19
Read more.