2154

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2565
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจแบบต่อเนื่อง (Holter Monitoring)
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะความเร็วสูงด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน (High speed)
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 สาย
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Patien Monitor)
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อกยว่า 500 ลิตร
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.