ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องตรวจอวัยวะภายใน