ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาล (Strip) (50/กล่อง) จำนวน 8,500 กล่อง

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศผู้ชนะ แถบตรวจน้ำตาล ปีงบ 2564

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามและบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

(27-7-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อติดตามสถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามและบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

(19-7-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อติดตามสถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม  และวางแผนจัดการด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ สถานที่ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ทั้งที่กำลังรักษาอยู่ภายในหอผู้ป่วยเฉพาะโรค โรงพยาบาลมหาสารคาม   โรงพยาบาลสนามริมห้วย และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอเมืองมหาสารคาม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 8 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยหายใจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ