รพ.มหาสารคาม ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรม “วัคซีน…คืนความเข้มแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จำนวน 745 คน
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า จ.มหาสารคาม ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac) จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,800 โดสแรก เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และ อสม.
สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียง เช่น มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด มึนงง หายใจติดขัด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และในส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้ จะได้รับการนัดมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และเมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งข้อมูลนี้จะสามารถนำไปใช้ประกอบการขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ประกอบการตรวจสุขภาพอื่น ๆ ได้
สำหรับ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac) ทั้งหมดนี้ ผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อฉีดให้บุคลากรการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อไป
สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.มหาสารคาม ระลอกเมษายน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เมื่อเวลา 12.30 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยัน Covid-19 ระลอกเมษายน รวมแล้วจำนวน 109 ราย ในขณะยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดสูงขึ้นไปถึง 131 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 2 ราย

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ  รพ.สนามริมห้วย

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 พื้นที่จังหวัดมหาสารคามในช่วงระลอก เมษายน 2564 หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานรับมือสถานการณ์ดังกล่าว และการดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามริมห้วย จังหวัดมหาสารคาม

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการรักษาประชาชนที่ติดเชื้อเชื้อไวรัส Covid – 19 ณ โรงพยาบาลสนามริมห้วย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำโรงพยาบาลสนาม ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป

โรงพยาบาลสนามริมห้วย  เตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ระลอกเมษายน

(14-4-2564)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เปิดโรงพยาบาลสนามศูนย์ริมห้วย ในการรองรับผู้ป่วยสถานการณ์การระบาดวิด -19 ในระลอกเมษายน  สำหรับโรงพยาบาลสนามริมห้วย โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม  มีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ได้ถึง 96 เตียง หรือหากมีความ จำเป็นอาจจะขยายศักยภาพการรับผู้ป่วยใน เป็น 120 เตียง โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่ จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2

 

 

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เมษายน 2564

สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โทน. 9345

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหัวหน้าหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่ แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นกรณีเฉพาะราย

2. ใบอนุญาตตามข้อ 1 ต้องมีอายุครอบคลุมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

3. ได้รับการแจ้งหรือต่อสัญญาให้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่เป็นส่วนงานในสังกัดของราชการ หรือใน กำกับของรัฐจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

4. ไม่เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ก่อน หรือ ระหว่างการฝึกอบรม

5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

6. มีประวัติการทำงานดี ความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ หรือสอบสวนทางวินัย ซึ่ง ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

7. ผู้สมัครที่รับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

รพ.มหาสารคาม จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2564  “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

 

(8-4-2564)นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2564  “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบริการประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากหน่วยกู้ชีพ ไปส่งยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมในพื้นที่ที่กำหนด ตามความสามารถรองรับบริการของโรงพยาบาลเหล่านั้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชนนั้น ๆ ขึ้น บุคลากรทั้งหมดจะได้มีความพร้อมและปฏิบัติงานได้จริงและช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงที

มหาสารคาม ประเดิมฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. 380 คน

ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรม “วัคซีน…คืนความเข้มแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม” เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 380 คน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์คนแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีน คือ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ตลอดจนแพทย์ พยาบาล และอสม เป็นลำดับถัดมา
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า จ.มหาสารคาม ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac) จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,800 โดสแรก เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และ อสม. โดยวันนี้มีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรการแพทย์ ประกอบด้วย บุคลากร รพ.มหาสารคาม 150 คน อสม.200 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 10 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 20 คน รวม 380 คน ในส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้ จะได้รับการนัดมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และเมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งข้อมูลนี้จะสามารถนำไปใช้ประกอบการขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ประกอบการตรวจสุขภาพอื่น ๆ ได้
สำหรับ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac) ทั้งหมดนี้ ผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อฉีดให้บุคลากรการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อไป