โรงพยาบาลมหาสารคาม บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคามแจ้งการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เวลาตรวจ จันทร์-ศุกร์ 8.30-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. / เสาร์ – อาทิตย์ 9.00-11.00 น.

 

1.ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

ตรวจผลออนไลน์ได้แต่ไม่สามารถออกใบรับรองได้

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ลงทะเบียน 8.30-12.00 น. เริ่มเก็บตัวอย่าง 13.30 – 15.00 น.

ผลออกภายใน 24 ชม. หลังตรวจ ค่าตรวจ 450 บาท

 

2.ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ตรวจด้วยวิธี  RT PCR

ต้องการใบรับรอง / ผลตรวจจากแพทย์

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ลงทะเบียน 8.30-12.00 น.  เริ่มเก็บตัวอย่าง 13.30 – 15.00 น.

ผลออกภายใน 24 ชม. หลังตรวจ ค่าตรวจ 1,600 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องล้างสายยาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า ไม่น้อยกว่า 120 ถุง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ตู้เก็บเกล็ดเลือด

รพ.มหาสารคาม และเครือข่ายสุขภาพออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รพ.มหาสารคาม และเครือข่ายสุขภาพ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลชุมชน เภสัชกร นักสังคมสงเคราห์ ทีม MCATT นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และจิตอาสาของโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพประชาชนในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบเวชภัณฑ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโขงกุดหวาย บ้านท่าค้อ บ้านบุ่งคล้าท่างาม และบ้านกุดเวียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.เกิ้ง  ต.ลาดพัฒนา และ ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณชนิดไฟเบอร์ออฟติค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่

(11-10-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการฉีควัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่กลุ่มนักเรียนและเยาวชน อายุ 12 – 18 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ปัจจุบันมีความคืบหน้าถึงร้อยละ 85 ของจำนวนเป้าหมาย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แจ้งเพื่อทราบว่า พื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ “วัดพุทธวนาราม” หรือ วัดป่าวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ COVID Free Setting ซึ่งเป็นมาตรการองค์กรหรือสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ให้เปิดกิจการ จัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนมหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่

จ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660. ตรม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต