รักษาการ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 ลงเยี่ยมให้กำลังใจ ทีม MERT และตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินงานป้องกัน COVID-19 ของ รพ.มหาสารคาม

รักษาการ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7  ลงเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับด้านการแพทย์ในสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินงานป้องกัน COVID-19 ของ รพ.มหาสารคาม

(13-1-2564) นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ลงเยี่ยมให้กำลังใจ  ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 (Medical Emergency Response Team : MERT) จังหวัดมหาสารคาม ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจที่ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงพยาบาลมหาสารคาม  ในจุดคัดกรอง ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยแยกโรค โดยโรงพยาบาลมหาสารคามมีความพร้อมในทุกด้าน ปฏิบัติตาม หลัก DMHTT ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้า กากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T: Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T :ไทยชนะ แสกนทุกครั้งที่เดินทางเข้ารับบริการ

โดยโรงพยาบาลมหาสารคามสามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและปัจจุบันปรับใช้ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในหอผู้ป่วยเฉพาะโรคได้ถึง 32 เตียง ประกอบห้องความดันลบ (AIIR) 1ห้อง ห้องความดันลบแบบดัดแปลง (Modified AIIR )5 ห้อง ห้องแยก (Isolation room) 13 ห้อง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางดูแลตลอด 24 ชม.

มหาสารคาม เตรียมส่ง 7 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่สู้ภัยโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เตรียมส่ง 7 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่สู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ห้องประชุมจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร  และร่วมให้กำลัง​ใจ 7 บุคลากรทางการแพทย์จาก 5 โรงพยาบาลของ จ.มหาสารคาม ที่จะเดินทางไปปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ 7 บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย  1.นายณฐกิจ ศรชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ จาก โรงพยาบาลมหาสารคาม  2.นายอภิวัฒน์ โยวมุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก โรงพยาบาลมหาสารคาม  3.นางสาวนิจสุดา ขวัญงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จาก โรงพยาบาลมหาสารคาม  4.นายจิณณพัชร ดวงปากเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก โรงพยาบาลเชียงยืน  5.นางแคทรียา แก้วบุดดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จาก โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 6.ภญ.อัจฉรา มีดวง เภสัชกรชำนาญการ จาก โรงพยาบาลยางสีสุราช  7.นายอนุชิต สิ้วอินทร์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จาก โรงพยาบาลนาดูน ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดจะได้รับความรู้ด้านข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การอบรบขึ้นตอนการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสนาม และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โดย นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูง  และผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลอยู่ภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการเฉพาะ ซึ่งลำพังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่อาจไม่พอเพียง จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญที่แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่าง ๆ จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศรับอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์- พยาบาล ที่ความสมัครใจ มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ เดินทางไปเป็นการเสริมกำลัง สนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับคณะแพทย์ – พยาบาล ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร  โดยทั้งหมดจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 และหลังจากปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วันในพื้นที่พิเศษ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่ายกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป

นายณฐกิจ ศรชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ จาก โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า หลังจากที่ได้ทราบข่าวว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงมีความเป็นห่วงและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สถานการณ์การระบาดครั้งนี้คลี่คลาย จนเมื่อทราบว่าโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลงพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร  จึงไม่รอช้าที่จะเสนอตัวเข้าร่วมเป็นทีมแพทย์อาสา โดยเตรียมตัวก่อนจะเดินทางไปด้วยการศึกษาข้อมูลโรค งานวิจัย ขึ้นตอนการรักษา และเตรียมร่างกายให้พร้อม ตั้งเป้าหมายจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสุขภาพพี่น้องประชาชนและเป็นเกียรติแก่ชีวิตข้าราชการของตนเองอีกด้วย

ด้าน นายอภิวัฒน์ โยวมุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ตนขออาสาร่วมทีมบุคลากรทางการแพทย์ เข้าพื้นที่รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทีมสนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งก่อนเสนอตัวได้ปรึกษาทางครอบครัวแล้ว และทุกคนก็มีความเข้าใจและยินดีสนับสนุน เพราะถือว่าการเสียสละครั้งนี้ นับเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ โดยตนและทีมต่างมีความพร้อมอย่างเต็มที่และจะทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในภารกิจครั้งนี้

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “น้องกระจก” ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “น้องกระจก”ชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดกระจก (Quarantine Tele – presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องสื่อสารควบคุมรวมสำหรับแพทย์ (Doctor Monitor) จำนวน 1 เครื่อง , และเครื่องสื่อสารของผู้ป่วย (Patient Monitor) จำนวน 2 เครื่อง พัฒนาโดยโครงการ CU-RoboCovid เพื่อให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ไว้ใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รับมอบต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
ในการนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน ชุด”กระจก” (Quarantine Tele-presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ ในโครงการ CU-RoboCovid จำนวนกว่า 1,000 ตัวให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 140 แห่ง ทั่วประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาล ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
สำหรับ“น้องกระจก” หรือ Telepresence ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงบุคคลในการสื่อสารกันคุณหมอและพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารและสังเกตอาการของผู้ป่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อ จากการต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือมากเกินไป ลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์บางส่วน ในการเข้าไปให้บริการคนไข้ในแต่ละโซน จะต้องทำการเปลี่ยนชุด PPE และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ “น้องกระจก” จึงช่วยประหยัดทรัพยากรและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น บ่อยขึ้น และช่วยลดความกังวลของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยลง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยาและพนักงานประกอบอาหาร

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก-2