ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการ

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ
โรงพยาบาลมหาสารคาม

กิจกรรม Leadership Walkround หน่วนงาน PCT สูติกรรม

กิจกรรม Leadership Walkround  ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม สื่อสารและรับฟังการวางแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล 

 

  แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกิจกรรม Leadership Walkround เพื่อสื่อสารและรับฟังการวางแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล โดยมีทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทีมลงเยี่ยม PCT สูติกรรม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูติกรรม ชั้น 4 อาคารสูติกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม 

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน  PCT สูติกรรม โดยมีนายแพทย์ศราวุธ มิทะลา และนายแพทย์ณัฐพงษ์ พุทธบุญกันต์ หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของหน่วยงาน ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน และเป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานในครั้งนี้

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอยางสีสุราช  

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอยางสีสุราช

 

(24-5-2566)  ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองหน่อง ตำบลหนองหน่อง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมคณะด้วยคณะบุคลากร ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอยางสีสุราช  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด

 

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดให้แก่ตัวแทนราษฎร และมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

 

จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยจัดกิจกรรม ให้บริการประชาชน ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และ หน่วยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหน่อง  อำเภอยางสีสุราช  และตำบลใกล้เคียงเข้ารับบริการ

 

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5-2566

(22-5-2566) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม