ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะ เครื่องจี้ห้ามเลือด

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(8-7-2567)  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567    โดยมีนางสุดารัตน์  แววบัณฑิต  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และเครื่องออกซิเจน ทางการแพทย์   ซึ่งมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบ  ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข และเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

รพ.มหาสารคาม ร่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2  ประจำปี 2567   จังหวัดมหาสารคาม

(5-7-2567)  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2  ประจำปี 2567 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่   และคณะ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยต่างๆ โดยมี นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)     นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมต้อนรับ และรับการตรวจราชการฯ

#โรงพยาบาลมหาสารคาม  #การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

ประกาศมาตรการป้องกันยาเสพติดและดำเนินการกับบุคลากรในโรงพยาบาลมหาสารคาม 2567

ประกาศมาตรการป้องกันยาเสพติดและดำเนินการกับบุคลากรในโรงพยาบาลมหาสารคาม 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูก
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้