วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  มอบฉากกั้นอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อโรค

(9-4-2563)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบฉากกั้นอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อโรค จำนวน 13 ชุด ซึ่งนายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาได้จัดทำขึ้น นำมามอบแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยฉากกั้นอะคริลิคจะช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อโรคต่างๆ ทำให้ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อมากยิ่งขึ้น