โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(23-7-2562)  ที่ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ตําบลประหลาน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบคุลากร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน  ซึ่งมีการให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิต การรับบริจาคโลหิต และการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก