รพ.มหาสารคาม เปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และศูนย์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้บริการฉับไว และครบวงจรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และศูนย์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) เพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการรักษา ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด  ชั้น 5  อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า การเปิดเปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และศูนย์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบการให้บริการส่องตรวจและวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery) ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลและให้บริการผู้ป่วยด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้บริการฉับไว และครบวงจรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

นายแพทย์เฉลิมพล  บุญพรหมธีรกุล หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) และการผ่าตัดแผลเล็ก (One Day Surgery) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยลดอุปสรรคในด้านการบริการทางการแพทย์ ได้แก่ ระยะเวลารอการส่องตรวจ/การผ่าตัดนาน การนัดหมายคิว การพักฟื้นสังเกตอาการ รวมถึงการจัดการความเจ็บปวดจากการรักษา ทำให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาล ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้น้อยลง

 

ดังนั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงมีการพัฒนาระบบการให้บริการส่องตรวจและวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ  และการผ่าตัดแผลเล็ก อาทิ 1.โรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบ 2.ถุงน้ำที่อัณฑะ 3.ติ่งเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ 4.โรคเส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร 5.ริดสีดวงทวาร 6.ต้อเนื้อ เป็นต้น โดยระดมหน่วยงานการรักษาที่เกี่ยวข้อง บรูณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายเพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการรักษา โดยประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 043-711750-4 หรือ เฟสบุคแฟนเพจโรงพยาบาลมหาสารคาม—-(14-03-65)