2292

การวิจัยและพัฒนาตำรับอิมัลชันเจลจากสารสกัดพริกและไพล
การวิจัยและพัฒนาตำรับอิมัลชันเจลจากสารสกัดพริกและไพล ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม   บทนำ อิมัลชันเจลเป็นรูปแบบยากึ่งแข็งสำหรับใช้เฉพาะที่ผิวหนัง ประกอบด้วยครีมหรืออิมัลชันกระจายตัว อยู่ในเจลชนิดชอบน้ำ มีลักษณะกึ่งแข็ง โปร่งแสง และโปร่งใส ตำรับอิมัลชันเจลมีความคงตัวดีกว่ายาครีม เพราะมีเจลเป็นส่วนผสมช่วยเพิ่มความคงตัว ยาเจลพริก เป็นยาที่มีสารสกัดจากผลพริกแห้ง ( Capsicum annuum
Read more.
รายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสเปรย์หญ้าดอกขาว
รายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสเปรย์หญ้าดอกขาว ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม 1. ที่มาและความสำคัญ หญ้าดอกขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Vernonia cinerea (L.) Less วงศ์ Asteraceae เป็นพืชเขตร้อน ที่พบได้ทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละทอง ถิ่น เช่น
Read more.
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19
Attachments แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 File size: 3 MB Downloads: 1659
Read more.
อนุมัติแผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564
อนุมัติแผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564
Read more.
อนุมัติแผนงบลงทุน(ครุภัณฑ์การแพทย์) เงินประกันสังคม ปีงบประมาณ 2564
อนุมัติแผนงบลงทุน(ครุภัณฑ์การแพทย์) เงินประกันสังคม ปีงบประมาณ 2564
Read more.
อนุมัติแผน UC70% ปีงบประมาณ 2564
อนุมัติแผน UC70% ปีงบประมาณ 2564
Read more.
อนุมัติแผน UC 20% ปีงบประมาณ2564 (เฉพาะรพ.สต)
อนุมัติแผน UC 20% ปีงบประมาณ2564 (เฉพาะรพ.สต)
Read more.
เผยแพร่แผนปฏิบัติการ 2564
Attachments เผยแพร่แผนปฏิบัติการ 2564 File size: 143 KB Downloads: 182 บันทึกข้อความ ขอส่งแผนและแจ้งดำเนินการตามแผนปี 2564 File size: 168 KB Downloads: 220 1.แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin)
Read more.
แนวทางปฏิบัติและการขอความร่วมมือด้านความปลอดภัยของระบบไอที โรงพยาบาลมหาสารคาม
Attachments ขอความร่วมมือบุคลากร File size: 2 MB Downloads: 323
Read more.