39062

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Read more.
ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Read more.
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments รับสมัครคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ระดับชำนาญการพิเศษ File size: 7 MB Downloads: 98
Read more.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 13 ตำแหน่ง 87 อัตรา เพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Read more.
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง
Attachments ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย372ชั่วโมง File size: 406 KB Downloads: 45
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments พกสประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ-ครั้งที่1 File size: 2 MB Downloads: 255
Read more.