13771

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่2
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่2 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
Attachments ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ File size: 35 KB Downloads: 67
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (รายละเอียดแนบท้ายนี้) จะทำการสอบในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมันเภา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 รพ.มหาสารคาม * ขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แต่งกายให้เรียบร้อย
Read more.
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
Attachments รับสมัคร File size: 198 KB Downloads: 189
Read more.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
Attachments ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย File size: 273 KB Downloads: 83
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมิน-ครั้งที่-1 File size: 196 KB Downloads: 538
Read more.