19832

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ Attachments ประกาศกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 080664p1 File size: 395 KB Downloads: 20
Read more.
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
Attachments รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ File size: 150 KB Downloads: 19
Read more.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
Attachments ประกาศ File size: 211 KB Downloads: 70
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
Attachments ประกาศรายชื่อ File size: 77 KB Downloads: 20
Read more.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 8 ตำแหน่ง 55 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัคร-e1 File size: 478 KB Downloads: 207
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
Attachments ประกาศรายชื่อ File size: 156 KB Downloads: 70
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ File size: 211 KB Downloads: 255
Read more.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา
Attachments ขยายเวลารับสมัคร File size: 204 KB Downloads: 47
Read more.
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัคร_พกส.2564-2doc File size: 159 KB Downloads: 310
Read more.