39062

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่-1 ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 File size: 2 MB Downloads: 204
Read more.
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
Attachments ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงาน File size: 232 KB Downloads: 196
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง เข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเข้าราชการ-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ File size: 1 MB Downloads: 199
Read more.
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง
Attachments ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน File size: 4 MB Downloads: 298
Read more.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 3 ตำแหน่ง
Attachments ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูก File size: 3 MB Downloads: 236
Read more.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Attachments ประกาศ File size: 2 MB Downloads: 153
Read more.
ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติ
Attachments ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเล File size: 1 MB Downloads: 123
Read more.
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป File size: 584 KB Downloads: 72
Read more.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
Attachments ปรp1 File size: 1 MB Downloads: 31
Read more.