4509

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก แด่นายธวัชไชย วรรณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และครอบครัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก  ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก แด่นายธวัชไชย วรรณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และครอบครัว
(31-3-2562) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นายธวัชไชย วรรณชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมครอบครัว พระราชทานรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 –
Read more.
เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา
เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา ได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานประเภท oral presentation (บรรยาย) เรื่อง “ระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยกลไกพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ”
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานประเภท oral presentation (บรรยาย) เรื่อง “ระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยกลไกพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ” จากนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยกลไกพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ ในงานประชุมวิชาการ
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เข้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ  ประจำปี 2562  จากนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
Read more.
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑ และเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Read more.
แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา
แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา “แพทย์ในดวงใจ ของจังหวัดมหาสารคาม”
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ได้รับการโหวตสูงสุดให้เป็น  “แพทย์ในดวงใจ ของจังหวัดมหาสารคาม” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์
Read more.
นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร
นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโครงการประชุมวิชาการ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
Read more.
รับโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนา โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7
(28-9-2561) ที่หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนา โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 ในงานมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย แก่น สาร สินธุ์) โดยมีศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
Read more.