3146

โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เข้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ  ประจำปี 2562  จากนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
Read more.
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑ และเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Read more.
แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา
แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา “แพทย์ในดวงใจ ของจังหวัดมหาสารคาม”
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ได้รับการโหวตสูงสุดให้เป็น  “แพทย์ในดวงใจ ของจังหวัดมหาสารคาม” ในโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์
Read more.
นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร
นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโครงการประชุมวิชาการ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
Read more.
รับโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนา โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7
(28-9-2561) ที่หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนา โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 ในงานมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย แก่น สาร สินธุ์) โดยมีศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
Read more.