(28-9-2561) ที่หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนา โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 ในงานมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย แก่น สาร สินธุ์)
โดยมีศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในโอกาสตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายงานอาหารปลอดภัย ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 7