รองผู้อำนวยการด้านควบคุม และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล