• กิจกรรมระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

ลุ้นรับรางวัลทองคำแท่งหนักครึ่งสลึง จำนวน 2 รางวัล ทั้งหมด 8 ครั้ง

ครั้งที่  1  วันพุธ           ที่  5  มิถุนายน       2562        เวลา 16.30 น.

ครั้งที่  2  วันศุกร์          ที่  5  กรกฎาคม     2562        เวลา 16.30 น.

ครั้งที่  3  วันจันทร์        ที่  5  สิงหาคม       2562       เวลา 16.30 น.

ครั้งที่  4  วันพฤหัสบดี   ที่  5  กันยายน       2562       เวลา 16.30 น.

ครั้งที่  5  วันศุกร์           ที่ 4  ตุลาคม         2562       เวลา 16.30 น.

ครั้งที่  6  วันอังคาร        ที่  5  พฤศจิกายน  2562       เวลา 16.30 น.

ครั้งที่  7  วันพฤหัสบดี    ที่  5  ธันวาคม       2562       เวลา 16.30 น.

ครั้งที่  8  วันศุกร์             ที่  3 มกราคม        2563       เวลา 16.30 น.

กติกาการร่วมกิจกรรม

 • สมาชิกร้านสวัสดิการ และลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าภายในร้านสวัสดิการ  หรือเครื่องดื่มในร้านกาแฟกันเกรา ครบทุกๆ 200 บาท ต่อ  1 ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ ในการร่วมลุ้นรางวัล  (ยกเว้นบัตรเติมเงิน และการซื้อประเภทสินเชื่อ)
 • ลูกค้าทั่วไป เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมด้วยเบอร์โทร ให้ชัดเจนด้านหลังใบเสร็จ

หย่อนลงในกล่องลุ้นรางวัลที่ร้านสวัสดิการจัดทำขึ้น

 • ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • ป้ายประกาศหน้าร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม
  • ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สวัสดิการ รพ.มหาสารคาม
  • เว็ปไซต์โรงพยาบาลมหาสารคาม https://www.mkh.go.th/

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด และของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
 2. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล/ครั้ง การจับรางวัล
 3. กรณีผู้โชคดียังไม่มีบัตรประชาชน การติดต่อรับรางวัลจะต้องให้ผู้ปกครองมารับรางวัลแทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้  1. สำเนาใบสูติบัตร 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  (บิดาหรือมารดา) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม และผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชน (ตัวจริง) , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับที่ประกาศรางวัลมาขอรับรางวัลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ซึ่งทางร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาจะเป็นฝ่ายระบุสถานที่กับทางผู้โชคดีทางโทรศัพท์ เพื่อมารับของรางวัล หรือถ้าผู้โชคดีจะเป็นฝ่ายติดต่อขอรับรางวัลต้องติดต่อผ่านร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 5. หากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายใน 15 วัน หรือหากผู้โชคดีไม่เข้ามาแสดงหลักฐานที่ครบถ้วนในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด  หลังจากประกาศผล จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าว สละสิทธิ์ในการรับรางวัล    โดยรางวัลดังกล่าวจะนำไปรวมในรอบการจับรางวัลถัดไป
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคามขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม แจกหนัก จัดเต็ม ซื้อครบ 200 บาท ลุ้นทองทุกเดือน