ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ 2 หมวด (ซอง,เครื่องช่วยฟัง)