ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการดูแลรักษาพยาบาลด้าน หู คอ จมูก สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม