สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นให้ผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สนง.ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มให้เป็นกำลังใจแก่ผู้ประกันตน ในโครงการประกันสังคมที่เจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางทัศนีพร ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้การต้อนรับ และพาคณะตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่กำลังรับการรักษาตัว ถือเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกันตน มีความมั่นใจในการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำเท่าเทียมและมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน