ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะคอมพิวเตอร์ 4 รายการ