รพ.มหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณแม่ทองจันทร์ ปัจจวงษ์ พร้อมครอบครัวบริจาคเงิน 203,200 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

ครอบครัวคุณแม่ทองจันทร์ ปัจจวงษ์ พร้อมด้วยคุณพนมพร คุณประเสริฐ์ ปัจจวงษ์ คุณรุ่งทิพย์ มั่นคง คุณพิศาล แฝงสีพล คุณภัทรพร นามษร และญาติร่วมบริจาคเงินทุนทรัพย์ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เพิ่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 203,200 บาท โดยมี พญ.ธนพร มุทาพร รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรมพยาบาลมหาสารคาม ผู้แทนกลุ่มการพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบ

ร้อมกันนี้คณะผู้บริจาคได้จัดทำโรงทาน อาหาร ขนมหวาน ผลไม้ น้ำดื่มเพื่อจัดเลี้ยงญาติผู้ป่วยจำนวน 7,000 บาท เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้คุณพ่อสันติ แฝงสีพล ที่ล่วงลับไป โดยมีผู้ร่วมรับอาหารจากโรงทานจำนวนกว่า 300 คน

รพ.มหาสารคาม ขออานิสงส์ผลบุญน้อมนำให้ผู้บริจาคและเจ้าภาพผู้จัดทำโรงทานทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข มีความสุขกายสบายใจตลอดไป โฟม การล้างภาชนะใส่อาหารืี่ถูกวิธี