บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด มหาสารคาม บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน