(20-12-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์หญิงเบจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับตัวแทนจากแพทยสภา และคณะอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมกัลปพฤก ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม