ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  และติดตามความพร้อมระบบบริการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ร่วมมือกับพื้นที่ตั้งด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ

(27-12-2562)  ที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัยอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ พร้อมด้วยนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  และติดตามความพร้อมระบบบริการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  และรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ชุมชน ในการตั้งด่านชุมชน ด่านครอบครัว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่