ที่ห้องประชุมสวนอาหารเรือนทอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดโดยงานประชาสัมพันธ์

เพื่อประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คลิกนิกกัญชาทางการแพทย์ และารให้บริการแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้แก่สื่อมวลชนได้ทราบและนำข้อมูล เผยแพร่ต่อประชาชน ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีสื่อมวลชนทั้งจากสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เคเบิลทีวีและสื่อออนไลน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน เข้าร่วม