ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะโคมไฟผ่าตัด