(18-3-2563) ที่ โรงเรียนวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย การให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่  การให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป  บริการทันตกรรมเคลื่อนที่  บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต และศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก