บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด มหาสารคาม มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท

(21-10-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่ากว่า 380,000 บาท จากคุณกงทอง ลิ้มสุวรรณ เจ้าของ บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม โดยบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ