911

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 1 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือสวมชุดปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพทุกครั้ง ที่ขึ้นปฏิบัติงาน 2 เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต้องผ่านการคัดกรองที่จุดคัดกรองก่อนขึ้นปฏิบัติงานทุกครั้ง 3 จุดจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับ ป้อมยามหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท่านั้น 4
Read more.
ส่งยาถึงบ้านต้าน COVID-19
🧪 ส่งยาถึงบ้าน ต้าน COVID-19 โรงพยาบาลมหาสารคามจัดส่งยาถึงบ้าน ในผู้ป่วยนัดที่มีอาการปกติ ที่มีนัดรับยา ช่วงวันที่ 7 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 ติดต่อได้ 3 ช่องทาง 👉 กรอกข้อมูล แสดงความจำนงได้ที่
Read more.
ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน ,การสื่อสารในภาวะวิกฤต และ แนวทางการบังคับใช้กฏหมาย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  Attachments การสื่อสารในภาวะวิกฤต 18 มี.ค. 63 File size: 7 MB Downloads: 32 COVID-19 DOH02 Tele180363 (1) File size: 3 MB
Read more.
ผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคม ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ดีอย่างไร ?
  วิธีเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เพื่อมารับบริการที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม  ทำง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และแอพฯ SSO CONNECT เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63   สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1
Read more.
การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  จากทฤษฏี สู่ การปฏิบัติ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ   เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  จากทฤษฏี สู่ การปฏิบัติ   วิทยากร โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 08.30
Read more.
โครงการแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2563
Read more.
สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563
สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมา.. Attachments สำรวจรายชื่อบุคลากร-ปี63 File size: 214 KB Downloads: 60
Read more.
การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง” วันพุธที่ 15 มกราคม 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น. ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ******************************************************************* 08.30 –
Read more.
หลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรค หัตถการ การผ่าตัด ตามมาตรฐานสากล
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรม หลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรค หัตถการ การผ่าตัด ตามมาตรฐานสากล วิทยากรโดย นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 –
Read more.