782

สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563
สำรวจรายชื่อบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมา.. Attachments สำรวจรายชื่อบุคลากร-ปี63 File size: 214 KB Downloads: 6
Read more.
การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง” วันพุธที่ 15 มกราคม 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น. ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ******************************************************************* 08.30 –
Read more.
หลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรค หัตถการ การผ่าตัด ตามมาตรฐานสากล
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรม หลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรค หัตถการ การผ่าตัด ตามมาตรฐานสากล วิทยากรโดย นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 –
Read more.
ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะทำการซ้อมแผน การจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะทำการซ้อมแผน การจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน  
Read more.
วันโรคหลอดเลือดสมอง
ขอเชิญร่วมงาน วันโรคหลอดเลือดสมอง ( World Stroke Day ) “ ชาวมหาสารคาม รักษ์ หลอดเลือด ” ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. –
Read more.
เปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ
โอกาสดี.. สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม (อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ) โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่กับโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 1)
Read more.
1 ม.ค. 2563 งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก เริ่ม 1 มกราคม 2563  โปรดนำถุงผ้ามาช้อปปิ้งทุกครั้ง
Read more.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่มา: http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/433 Attachments ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ Thai File size: 570 KB Downloads: 24 ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ENG File size: 133 KB Downloads:
Read more.
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เวลา ๐๘.๐๐
Read more.