320
สิทธิประกันสังคมเพิ่มค่าทำฟัน จาก 600 บาท ต่อปี เป็น 900 บาท ต่อปี
สิทธิประกันสังคมเพิ่มค่าทำฟัน จาก 600 บาท ต่อปี เป็น 900 บาท ต่อปี ถอนฟัน 200 – 400 บาท ขูดหินปูนทั้งปาก 280 – 400 บาท อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม(Amalgam)
Read more.
การพัฒนาทักษะการดูแลรักษาพยาบาลด้าน หู คอ จมูก สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการดูแลรักษาพยาบาลด้าน หู คอ จมูก สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม       Attachments
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีอัคคีภัย
ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดให้ส่วนราชการร่วมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีอัคคีภัยใน อาคารสูงขึ้น ภายใต้ชื่อ การฝึกการตอบโต้สาธารณภัย กรณี อัคคีภัยในอาคารสูง   จังหวัดมหาสารคาม (Mahasarakham Disaster Management Evercse 2019 MOM-DMEK-19″ ณ อาคาร อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ
“การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ ดีหรือไม่อย่างไร”
ขอเชิญสมาชิกร้านสวัสดิการ รพ.มหาสารคาม  สมัครเข้าอบรมเรื่อง “การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ ดีหรือไม่อย่างไร” ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ 1-31 ก.ค. 2562
  ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ร้านสวัสดิการ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สมาชิกใหม่สมัครหุ้นได้ไม่เกิน 30 หุ้น ( หุ้นละ 100 บาท ) สมาชิกใหม่จะรับเงินปันหุ้น
Read more.
ครบรอบ 68 ปี  โรงพยาบาลมหาสารคาม  “ก้าวไปด้วยกันเพื่อชาวมหาสารคาม”
  ขอเชิญร่วมงาน  ครบรอบ 68 ปี  โรงพยาบาลมหาสารคาม “ก้าวไปด้วยกันเพื่อชาวมหาสารคาม” ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน  2562   ณ  ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม เวลา  06.30 น.
Read more.
SAVE THE DATE …12 มิย นี้
SAVE THE DATE …12 มิย นี้ เตรียมพบกับการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ในชื่อ “Mahasarakham Medicine” การบรรยาย Update แนวทางการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบได้บ่อย โดยวิทยากรเป็นแพทย์เฉพาะทางผู้มีความเชี่ยวชาญ ของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมได้จาก https://qrgo.page.link/EKCuj รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย …… 😁😁และ
Read more.
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพ ระหว่างวันที่ 6-28 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องสังเกตอาการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน เป้าหมายคือ 1.พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน 1060 คน 2.พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  75 คน 3.พนักงานทั่วไป  จำนวน 75
Read more.
การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดี การผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดอุณหภูมิสูงในช่องท้อง
ขอเชิญ แพทย์,บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดี การผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดอุณหภูมิสูงในช่องท้อง วันที่ 5-6  มิถุนายน 2562 ณ ห้องผ่าตัด อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม   พุธที่ 5
Read more.