การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ งานจ่ายกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25692 (ครั้งที่ 1) “การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์” วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม       Attachments กำหนดกิจกรรม-โครงการ-11-ม.ค-62
Read more.
เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม และผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 18พฤศจิกายน 2561
การวิ่ง นับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในกลุ่มผู้รักสุขภาพและประชาชนทั่วไป เพราะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองและทั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถวิ่งไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้หลากหลาย และที่สำคัญยังก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ดังนั้น แพทยสภาจึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของการวิ่ง จึงได้จัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่ง หรือเดินที่ถูกวิธี โดยกำหนดวิ่งในเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นการวิ่งส่งต่อกันเป็นทอดๆ รวม
Read more.
“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”
“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจ ที่ท่านมีความประทับใจ  เพื่อคัดเลือกแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามวิชาชีพแพทย์ได้ดี เพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างขวัญและกำลังใจให้แพทย์ หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2561   ผู้ที่ร่วมโหวตจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัล เครื่องวัดความดันดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จังหวัดละ 1
Read more.