321
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงาน สขร.เดือนมิถุนายน File size: 1 MB Downloads: 3
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) จำนวน 121 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต จำนวน 1,100 ชุดประจำปีงบประมาณ 2562
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments 20190612110643262 File size: 40 KB Downloads: 10
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 หมวด
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 หมวด
Read more.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ Attachments 20190522142713601 File size: 40 KB Downloads: 17
Read more.