372

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments สขร.สิงหาคม File size: 1 MB Downloads: 6
Read more.
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการหลอดไฟแอลอีดี(LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 4000 หลอด
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ File size: 37 KB Downloads: 8
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงาน สขร.เดือน ก.ค File size: 1 MB Downloads: 43
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน File size: 34 KB Downloads: 14
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ Attachments รายงาน สขร.เดือนมิถุนายน File size: 1 MB Downloads: 21
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) จำนวน 121 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.