ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร(สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) และศูนย์เครื่องมือแพทย์