โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ