ที่วัดบ้านหนองคู ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการบริการด้านสุขภาพ ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยมีนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

กิจกรรมในวันนี้มีการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เป็นต้น มีพี่น้องประชาชนพื้นที่ ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับบริการสุขภาพเป็นจำนวนกว่า 200 คน