(16-01-62) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริการและบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด มอบสิ่งของบริจาค เป็นของรางวัลชิงโชคในกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด งานประเพณี “บุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการหารายได้ ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ประสบสาธารณภัย

รพ.มหาสารคาม มอบสิ่งของในกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด
รพ.มหาสารคาม มอบสิ่งของในกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด