ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต