*** ประกาศผลการคัดเลือกบรรุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ ขอให้มารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก เวลา 08.30 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ