(4-2-2562) นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เดินทางมาตรวจประเมินพื้นที่ต้นแบบแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยฯ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 โดยมีนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากร องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินการ

 

นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า และปัจจุบันมีการขยายบริการไปยังศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัมปาศรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 116 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 102,958 ราย โดยให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ครอบคลุมทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ด้านเวชกรรมไทย มีการตรวจ วินิจฉัย สั่งการรักษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยทุกราย  มีระบบคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ มีคลินิกเฉพาะโรค OPD คู่ขนาน ให้บริการแบบ One Stop Service เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนบัตรเดียว ด้านเภสัชกรรมไทย มีสวนสมุนไพร เนื้อที่ 46 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ ปลูกพืชสมุนไพรให้กับสถานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ปัจจุบันสามารถผลิตยาสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการจำนวน 39 รายการ และผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก GMP หมวดยาน้ำรับประทาน ตลอดจนมีการจัดยาปรุงเฉพาะราย จากสมุนไพรเดี่ยว 131 รายการ และมียาสมุนไพรสำหรับใช้ในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย ทั้งหมด 76 รายการ ด้านการนวดไทย มีการให้บริการนวดรักษา ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร พอกยา แช่ยา เผายา    และด้านผดุงครรภ์ไทย  มีการดูแลตั้งแต่ ในช่วงตั้งครรภ์  ระหว่างรอคลอด ทับหม้อเกลือหลังคลอด และมีการติดตามลงเยี่ยมบ้าน

ในส่วนการให้บริการร่วมกับทีมสหวิชาชีพภายในโรงพยาบาล ได้มีการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจากแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น คลินิกเบาหวาน มีการตรวจเท้า ให้คำแนะนำในการดูแลเท้า มีการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร และการนวดเท้า คลินิกฝากครรภ์ มีการให้ความรู้ในการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลตนเองเบื้องต้น การนวดตนเอง และการบริหารร่างกาย ที่ห้องคลอด มีการนวดเพื่อช่วยผ่อนคลายและช่วยลดระยะเวลารอคลอด แผนกสูติกรรมสามัญ มีการราวด์วอร์ดร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาล มีการใช้ยาสมุนไพรแก้น้ำนมพิการทดแทนยาแผนปัจจุบัน มีการสอนออกกำลังกายด้วยท่ากายบริหารฤๅษีดัดตน การนวดทารก มีมุมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และมีน้ำสมุนไพรคอยให้บริการ เป็นต้น

ทั้งนี้ในอนาคตเพื่อเป็นการยกระดับการแพทย์แผนไทยในพื้นที่  จังหวัดมหาสารคามกำลังจะเกิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม  ให้บริการแบบองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ถือเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขภาวะแห่งใหม่ของชาวมหาสารคามและพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป