(15-02-2562) นายสิทธิ์พงษ์ พิมพ์ศักดิ์ มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน10,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางรัตติยา ทองสมบูรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ ณ บริเวณชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม