📢 โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญร่วมกิจกรรม

👂” วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2019 “👂

ภายใต้แนวคิด Check your hearing!

📆 ในวันจันทร์ที่ พบกัน 4 มีนาคม 2562

 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

📍 ณ บริเวณหน้าห้องตรวจ หู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

พร้อมเข้ารับการตรวจหู ตรวจการได้ยิน กับแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก โดยมีมีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2019